officemanageronline.eu
Praktijkgerichte Engelse taaltrainingen.
Home
Diensten
Over 
 
Over


 

Zakendoen met Officemanageronline. eu betekent Engelse taaltraining of advies op maat van native speaker Sonia Harrison.
Zowel voor particulieren als het bedrijfsleven.

Sonia Harrison is geboren in de UK en opgegroeid in Noord Engeland. Na haar universitaire studie aan de kunstacademie in Londen en ervaring te hebben opgedaan in diverse takken van het bedrijfsleven, vestigt zij zich in 1994 in Amsterdam waar zij als zelfstandig edelsmid/ontwerpster werkt voor Atelier Boss & Harrison.

Na zich de Nederlandse taal eigen te hebben gemaakt en in praktijk te hebben gebracht in de Nederlandse zakelijke dienstverlening / marketing en onderzoek / accountancy / beleid en personeel en ambtenarij, is zij in 2009 begonnen met het geven van Engelse taaltraining aan bedrijven en particulieren.

Sonia: ''Ik merkte namelijk dat ik mijn tweetaligheid, het onderkennen van de cultuurverschillen en mijn opgedane ervaring bij verschillende bedrijven, zowel Nederlandse als Engelse, uitstekend kan toepassen in het geven van toegespitste cursussen voor het bedrijfsleven.
Verder geef ik conversatie cursussen en vwo/havo/mbo Engels examen voorbereidingslessen aan particulieren / scholieren.''

 


De creatieve denken van Sonia in combinatie met oog voor detail resulteren in gevarieerde en schijnbaar speelse lessen waarbij de taal gaat leven. Haar inlevingsvermogen en ervaring in de (taalkundige) cultuurverschillen vertalen zich in praktische en duidelijke lesstof.

Sonia: ''Ik hanteer een intuïtieve manier van leren waarbij met gebruik van o.a. levensechte conversaties de juiste context om het spreken, lezen en schrijven van Engels wordt aangeleerd. Engels leren dus op een natuurlijke manier, net zoals een moedertaal geleerd wordt – bij “immersion” d.w.z. “je onderdompelen in de taal.”

 

 

''Naast deze methodiek maak ik gebruik van verschillende grammatica– en woordenschat boeken, uittreksels van tv, video’s, dvd’s enz, internet, leesboeken, spelletjes en rollen spel. Ik geef interactieve les met behulp van de computer en een beamer waardoor levensechte conversaties en taaloefeningen tot hun volle recht komen.''


''Kortom: i
k ben een voorstaander van kunstzinnig, vernieuwend onderwijs en leren door te denken en te doen. Ik geloof dat je een taal pas goed kunt leren als die gaat ‘leven’. Je moet geprikkeld worden, nieuwsgierig raken, geïnspireerd en gestimuleerd worden en de ruimte creëren om te reflecteren, om je talenten optimaal te kunnen ontplooien.''

 

Gebruik wordt gemaakt van de CEFR normen en richtlijnen in de aangeboden cursussen.
 

 Onze klanten

Contacteer ons
 HomeDienstenOver
officemanageronline.eu: Goed gezegd is goed begrepen!